UNEX

Unex és el grup europeu líder en fixacions de canonades, cables i tota classe d’instal·lacions. Per tal d’il·lustrar la qualitat dels seus productes i diferenciar-se de la competència s’han portat a terme una sèrie de fotografies creatives de producte per les seves xarxes socials, publicacions, publicitat i recursos gràfics.

Client

UNEX

Data

2021