De Maria Taps

Amb quatre generacions de tradició que els avalen, la família De Maria porta els taps de suro al seu màxim exponent. Ubicats al cor de la millor producció tapera com és Cassà de la Selva, De Maria són un clar referent pel que fa a innovació i qualitat. Amb motiu de la renovació global de la seva imatge, es van dissenyar i fotografiar una sèrie de bodegons per il·lustrar el seu producte.

Client

De Maria Taps

Pàgina web

Data

2020